Maraton psaní dopisů – Write for Rights

Autor: Šnokhousová Václava <snokhous(at)gymck.cz>, Téma: _Anglický jazyk, Vydáno dne: 20. 12. 2016

Studenti napsali oficiální výzvy i osobní dopisy solidarity. O akci

Maraton psaní dopisů je největší mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. Amnesty International ji pořádá každý rok okolo 10. prosince (Mezinárodní den lidských práv) po celém světě. Cílem je společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát dopisy solidarity a vyjádřit jim tak podporu.

Pro studenty je maraton příležitostí k procvičení sepsání oficiální výzvy vládám i osobního dopisu v angličtině, zároveň je to možnost vyjádřit v předvánočním čase solidaritu a podporu lidem, kteří čelí nespravedlivému věznění či jinému bezpráví.

Minulé úspěchy

Není jisté, zda poslání dopisu přinese kýžený efekt, nicméně se tomu v minulosti v řadě případů stalo. Po maratonu z roku 2015 (dopisy poslalo 3,7milionů lidí z 200 zemí) se vláda Burkiny Faso zavázala k vymýcení brzkých a nucených sňatků dívek, došlo k propuštění barmské studentské vůdkyně a 10 dalších studentů, kterým za pokojný protest hrozil vysoký trest, íránskému vězni byl zrušen trest smrti a jeho případ byl obnoven.

První ročník na gymnáziu

Maraton psaní dopisů probíhal v týdnu od 12. do 16. prosince v hodinách angličtiny a občanské výchovy. Studenti se seznámili s jednotlivými případy, vybrali si, kterému chtějí věnovat svou energii, a následně ve skupinách nebo samostatně sepsali oficiální dopisy vládám i osobní dopis obětem.

Z dvanácti případů jsme se zaměřili především na následující:

Čísla

Poděkování

Dík zasluhují všichni zapojení studenti a také kolegové Markéta Novotná, Monika Janovská, Geert van Overloop a Petra Březinová, kteří přípravě a psaní dopisů ochotně věnovali čas.


O případných úspěších letošního maratonu vás budeme informovat v únoru 2017.1612-01m.jpg 1612-02m.jpg 1612-03m.jpg 1612-04m.jpg 1612-05m.jpg 1612-06m.jpg