Seminární práce

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: O škole, Vydáno dne: 15. 09. 2020Studenti předmaturitního ročníku do 31. října vybírají téma své seminární práce, vyplní přihlášku, nechají potvrdit vedoucím seminární práce a odevzdají třídnímu učiteli.  

 

Třídní učitelé předají přihlášky za celou třídy zástupci ředitelky.

 

Studenti maturitního ročníku odevzdají seminární práce do 30. listopadu. Obhajoba seminárních prací je pro letošní rok naplánovaná na týden 8. - 11. února 2021.  

 

Známka za seminární práci se objeví na koncovém vysvědčení v maturitním ročníku (za 2. pololetí).

 

Pokud bude práce v jakékoliv ze tří kritérií hodnocena známkou 5, bude i výsledná známka 5.

 

Více informací můžete nalézt v přiložených souborech.