Maturitní témata z biologie pro školní rok 2016/2017

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 06. 09. 2016Maturitní témata z biologie pro školní rok 2016/2017

 

1) Vznik a vývoj života

2) Buňka – stavba, funkce, buněčný cyklus

3) Viry a bakterie

4) Houby a lišejníky, nižší rostliny

5) Rostlinná pletiva, rostlinné orgány

6) Pohyby rostlin, vodní režim rostlin, metabolismus rostlin

7) Mechorosty, kapradiny, plavuně, přesličky

8) Nahosemenné rostliny, přechod ke krytosemenným

9) Krytosemenné rostliny

10) Molekulární genetika, genetika buněk

11) Genetika organizmů, genetika člověka

12) Jednobuněční živočichové, tkáně živočichů

13) Nižší bezobratlí (houby, žahavci, ploštěnci, hlístice, vířníci)

14) Vyšší bezobratlí (měkkýši, kroužkovci)

15) Členovci

16) Organizmus a prostředí

17) Ekosystém, biomy, člověk a prostředí

18) Kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci

19) Plazi, ptáci

20) Savci, antropogeneze

21) Řízení lidského těla (nervová a hormonální soustava)

22) Smyslová soustava člověka

23) Opěrná a pohybová soustava člověka

24) Rozmnožovací soustava člověka

25) Cévní a dýchací soustava člověka

26) Trávicí a vylučovací soustava člověka