Úspěšné testování s MENSOU ČR

Autor: Macas Milan <macas(at)gymck.cz>, Téma: Zprávy, Vydáno dne: 01. 04. 20198. 3. 2019 se uskutečnil na naší škole „Den s MENSOU ČR“, v jehož rámci proběhlo testování inteligenčního kvocientu studentů. Testujícím komisařem byla paní Lucie Měchurová. Výsledky jsou skvělé. Téměř většina zúčastněných splňuje „velmi vysoký nadpůměr hodnocení“ - IQ vyšší než 130, kterého odhadem dosahuje pouze 2 % populace. Podrobnější hodnocení je uvedené v příloze.

 

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

 

1904-01m.jpg 1904-02m.jpg 1904-03m.jpg 1904-04m.jpg 1904-05m.jpg 1904-06m.jpg 1904-07m.jpg 1904-08m.jpg