Hospodaření SRPDŠ v roce 2015

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 19. 02. 2016Příjmy:

 

Tržby z maturitních plesů     172.260,-

 

Čl. příspěvky                             58.800,-

 

Dary                                             6.000,-

 

CELKEM                                   237.060,-

 

 

 

Výdaje:

 

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřebybank.popl. apod/

                                                    7.585,-

 

Cestovné     studentů              1.010,-

 

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

                                                 222.840,-

 

Daně,poplatky městu a bank. poplatky

                                                    1.680,-

 

CELKEM                                  233.115,-