Status studenta 2015

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: Výchovné poradenství, Vydáno dne: 07. 01. 2016

Status studenta znamená až do vašich 26. narozenin: zdravotní pojištění placené státem, rodinné přídavky, daňové úlevy, sociální dávky, studentské slevy na dopravu a další výhody. Kdy status vzniká, zaniká a důležité termíny, které se vyplatí sledovat, najdete také v přehledné podobě jako tabulku u článku na  http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2015