Pro studenty: možnost získat stipendijní středoškolský pobyt v USA v hodnotě 230 000,- Kč

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: _Anglický jazyk, Vydáno dne: 30. 11. 2015

Možnost stipendijního středoškolského pobytu v USA

Možnost stipendijního středoškolského pobytu v USA