Maturitní témata z dějepisu 2015/16:

Autor: Tomešková Martina <tomeskova(at)gymck.cz>, Téma: _Dějepis, Vydáno dne: 11. 11. 20151.  Nejstarší civilizace

  2.  Starověké Řecko a jeho kultura

  3.  Starověký Řím a jeho kultura

  4.  První státy na našem území, vznik a vývoj českého státu

       do 11. století

  5.  Vývoj v Evropě v 6. – 11. století

  6.  Vývoj v Evropě a Středomoří od konce 11. do konce 15.st.

  7.  Český stát za posledních Přemyslovců

  8.  Český stát za vlády Lucemburků

  9.  Románská a gotická kultura

10.  Husitství a evropská reformace

11.  Humanismus, renesance a velké zeměpisné objevy

12.  Vznik a vývoj absolutních monarchií

13.  Vývoj v českých zemích v 15.-počátku 18.stol.,baroko 

14.  Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II., české

       národní obrození

15.  Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vývoj

      v Evropě  v 1.polovině 19.století

16.  Situace v Severní Americe v 18. a 19. století

17.  Evropa ve 2. polovině 19. století – v období společenských

       a ekonomických změn

18.  První světová válka a její důsledky

19.  Vývoj v Rusku v letech 1861 – 1941

20.  Vznik a vývoj ČSR do roku 1939

21.  Vývoj v Evropě a USA ve 20. a 30. letech 20. století

22.  Druhá světová válka a její důsledky

23.  Češi a Slováci v boji proti fašismu, protektorát Čechy

       a Morava, slovenský stát

24.  Základní vývojové tendence ve světě po roce 1945

25.  Vývoj našich zemí po druhé světové válce