Výsledky voleb do školské rady

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 16. 09. 2015V doplňujících volbách do školské rady dne 15. 9. 2015 za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byla zvolena paní Mgr. Kateřina Sládková. Všem, kteří přišli k volbám, děkujeme za účast.