FCHS- studijní materiály - část fyzika

Autor: Adamcová Šárka <adamcova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Inovace, Vydáno dne: 04. 04. 2015 Zde jsou umístěny pracovní listy a studijní texty z fyziky pro Fyzikálně chemický seminář. Materiály byly vytvořeny pro první ročník semináře ve školních letech 2013-2015.