Studijní materiály k předmětu volitelná matematika

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Inovace, Vydáno dne: 06. 04. 2015



Číselné soustavy

Determinanty

Komplexní čísla

Komplexní čísla - rovnice a soustavy

Matice

Rovnice a nerovnice s parametrem