Týdenní plán: 9. - 13. 3. 2015

Autor: Tomešková Martina <tomeskova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 03. 201511. 3. 2015                          Školní divadelní představení – Divadlo ANFAS Praha: Evžen Oněgin

                                               -od 10 hod v Městském divadle (odchod ze školy po 2.vyučovací hodině,

                                               po ukončení návrat do školy a výuka podle rozvrhu)

                                               -vstupné: 100,- Kč (odevzdají pokladníci tříd do 9.3.2015 prof. Jakabovi)

                                               -dozor:   2.S – prof. Paloudová                    3.S – prof. Kodýmová

                                                               4.O -          Jakab                              4.S -           Dvořáková V.

                                                               5.O -          Šulistová                        1. -             Dvořáková J.

                                                               6.O -         Putschőglová                 2. -              Nová 

 

 

                                               Projekt Comenius – setkání na Třístoličníku

                                               -vybraní studenti a prof. M.Urbanová  

 

 

12. 3. 2015                          Projekt na téma: Židé na Šumavě

                                               -od 10 do 15:30 hod v přednáškovém sále třídy 4.S, 6.O, 7.O a 3.ročník

                                               -organizace: prof. V.Dvořáková

 


13. – 15.3.2015                 Exkurze do Polska

                                        -přihlášení studenti z 5.S, 7.O, 1. a 3. ročníku 

                                            -organizace: prof. J.Král a I.Nová