Kácení stromů před gymnáziem

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 03. 2015Na základě Rozhodnutí č.j. MUCK 09 825/2015/OŽPZ/Ho bude ve dnech 4. - 5. března 2015 provedeno kácení dřevin před budovou naší školy. Důvodem ke kácení je mnohaleté poškozování odtokových kanálů dešťové vody a lapolu - likvidace odpadu z jídelny. Jeden strom bude kácen z důvodu jeho poškození. Naše škola se proti tomu zavázala vysadit 18 jiných stromů (1 strom za každou třídu).