Končí projekt, kterým rok a půl žilo Gymnázium v Českém Krumlově

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Inovace, Vydáno dne: 05. 02. 2015Končí projekt, kterým rok a půl žilo Gymnázium v Českém Krumlově. Tento čas se významně zapsal do života celé školy. V projektu vznikly 3 zcela nové volitelné předměty pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, uskutečnilo se mnoho odborných exkurzí, školu navštívili vědci a odborníci z celé České republiky. Projekt poznamenal školní život skoro všech studentů školy. Do projektu se zapojilo 8 pedagogů. Každý z nich oceňuje projekt ze svého pohledu.


RNDr. Stanislav Waldauf, hlavní manažer projektu, uvádí: „První myšlenky při slovu projekt jsou pro mě: papírování, přepisování, komentování, tisk, únava, vyčerpání. Ale to je jen okraj, největší přínos je úplně jinde. Vidím ho ve vytvoření nových seminářů, které by jinak nejspíš nevznikly. Propojení fyziky s chemií velmi ocenili studenti plánující studium medicíny, farmacie, přírodních věd. V rámci Netradiční matematiky jsme propojili základy deskriptivní geometrie s matematikou na počítačích, což přivítali zájemci o studium všech technických oborů. Osobně se domnívám, že cesta propojování předmětů se díky projektu nejen vyzkoušela, ale hlavně osvědčila, a myslím, že by stála za využití i v jiných seminářích. Z pozice pedagoga oceňuji, že v rámci projektu byly vytvořeny stovky pracovních listů a dalších učebních materiálů, které nám pomohou pro příští léta. Díky projektu jsme téměř všechny studenty školy vyvezli na nějakou zajímavou fyzikální nebo chemickou exkurzi. Je jen dobře, že studenti vidí praktické využití vyučovaných předmětů a smysl znalostí pro budoucnost. Doufám, že přínosem pro naše studenty byla i řada přednášek expertů a odborníků, snad studenti ocení, že se nám podařilo získat opravdové osobnosti.“


Kolegyně, které vedly fyzikálně-chemický seminář, k tomu dodávají: „V chemické části dostala prostor témata, na která v gymnaziální chemii není čas, nebo se probírají jen okrajově. Studenti ocenili propojení teoretické výuky, práce v laboratoři, exkurzí a odborných přednášek. Za velký přínos považuji vytvoření skupin, které byly schopné a ochotné společně plnit zadané úkoly a pracovat v týmu.“ (Ing. Jana Kočanová) „Z hlediska studentů i vyučujících byla nejpřitažlivější možnost navštívit špičkové pracoviště CERNu a Max Planck Institutu. Vícedenní akce jsou přínosné i pro prohloubení vztahů mezi studenty vzájemně i mezi studenty a učiteli.“(Mgr. Šárka Adamcová)


Z pohledu dalšího kolegy, Mgr. Zbyňka Vrby, se jednalo o velmi úspěšný projekt, při kterém studenti poznali počítačové programy, které se při výuce nepoužívaly. Sešla se skvělá skupina studentů, se kterými byla radost pracovat ve škole i při akcích navíc, např. matematických maratonech. Právě při nich i nás studenti nadchli svým přístupem, zápalem pro celodenní počítání a velkou snahou uspět. Je to i počátek setkávání nadaných studentů, které bude pokračovat i v budoucnu.


Fakta mluví zcela jasně o úspěšnosti projektu: studenti se zúčastnili 26 odborných exkurzí (navštívili vědecké jarmarky, čističky odpadních vod i třídírny plastů, chemické laboratoře i jaderné elektrárny, techmánie, hvězdárny, ústav jaderného výzkumu, laboratoře nukleární medicíny a vrcholem exkurzí byla návštěva švýcarského CERNu). Gymnázium v průběhu půldruhého roku navštívilo 10 významných vědců a odborníků z univerzit i praxe (studenti se dozvěděli, co je moderní matematika, podnikli výlety do historie matematiky, řešili zapeklité úlohy, zjistili, co dělá inženýr na oddělení kardiologie, získali motivaci ke studiu chemie a fyziky, poučili se o zobrazovacích metodách v lékařství, o vývoji léčiv a virologii, atd.). Škola sama získala moderní pomůcky za více než 350 000,- Kč (mimo jiné astronomický dalekohled, nebo moduly univerzálního měřicího systému). Trávník před budovou školy zdobí téměř dokončené sluneční hodiny, které ukazují čas místního poledníku. Na jaře k nim přibyde ještě informační panel s vysvětlivkami a budou sloužit všem, kdo zavítají do blízkosti budovy školy.


Projekt sice končí, ale mnohé z něj zůstane do budoucnosti. Doufáme, že studenti získali mnoho znalostí a zkušeností, které by jim pouhá výuka nemohla v takové šíři zprostředkovat. Pro budoucí studenty zůstanou 3 druhy knih sbírek úkolů a textů, které v projektu vytvořili naši kolegové. Zájem o matematický maraton, celodenní klání v počítání, šifrování, vytváření, ale i povídání o matematice, je tak velký, že soutěž zcela jistě nezanikne.


Závěrem si dovoluji i touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří se do projektu zapojili, za jejich vůli, pracovní nasazení a také za spoustu svého volného času, který ochotně věnovali svým studentům. Vím, že některé části projektu byly mimořádně náročné časově, technicky i lidsky, ale kolegové se s nimi skvěle vypořádali. Hodiny, které obětovali projektu, se ani neodvažuji sečíst. Bez velkého zapálení kolegů by byl projekt mrtvý již v samém počátku. Také podle reakcí studentů to nebyla marná snaha, a proto věřím, že se v brzké době pustíme do podobně zdařilých akcí. Nápady již máme.CERN.jpg dalekohled.jpg hruby.jpg chemie.jpg maraton.jpg