Hospodaření SRPDŠ v roce 2014

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 23. 02. 2015Přehled příjmů a výdajů SRPDŠ za rok 2014

 

 

Příjmy:

 

Tržby z maturitních plesů          219.000,-

 

Čl. příspěvky                              60.450,-

 

Dary                                           6.765,-

 

CELKEM                                    286.215,-

 

 

 

Výdaje:

 

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřebybank.popl. apod/

 

                                                  6.160,-

 

Cestovné studentů                    19.341,-

a semináře

 

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

 

                                                  246.971,-

 

Daně,poplatky městu a bank. poplatky

 

                                                  3.000,-

 

 

 

CELKEM                                    275.472,-