Přednáška RNDr. Daga Hrubého o logice

Autor: Vrba Zbyněk <vrba(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Inovace, Vydáno dne: 27. 11. 2014

Nenechte si ujít druhou příležitost a přijďte v úterý 2.12. ve 14:00 na přednášku o matematice v podání jedné z hlavních osobností české středoškolské matematiky.Dne 2.12. zavítá na naši školu RNDr. Dag Hrubý se svou přednáškou o logice. Přednáška proběhne od 14:00 v přednáškovém sále gymnázia. Zveme všechny zájemce o matematiku a logiku.

 

RNDr. Dag Hrubý je vynikající středoškolský učitel matematiky, v letech 1992–2012 byl ředitelem Gymnázia v Jevíčku. Externě spolupracuje s katedrou didaktiky matematiky MFF UK v Praze. Je autorem několika učebnic pro gymnázia, sbírek úloh a odborných textů týkajících se středoškolského vzdělávání.

Je místopředsedou a čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků a předsedou její komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky. Je také členem ústřední komise Matematické olympiády a vedoucím redaktorem odborného časopisu Učitel matematiky.

 

(Převzato z webu JČMF)