Maturitní témata z chemie

Autor: Kočanová Jana <kocanova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 09. 2016
Maturitní okruhy z chemie 2018/19

 

 

 1. Složení a struktura atomu, zákonitosti v PTP.

 2. Chemická vazba, teorie hybridizace.

 3. Oxidace a redukce, vyčíslování redoxních rovnic.

 4. Chemická rovnováha.

 5. Kinetika energetické změny chemických reakcí.

 6. Roztoky, vyjadřování složení, výpočet pH.

 7. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny.

 8. Alkalickékovy a kovy alkalických zemin.

 9. Charakteristika p prvků s kovovým charakterem.

 10. Prvky skupiny uhlíku.

 11. Prvky skupiny dusíku.

 12. Chalkogeny.

 13. Halogeny.

 14. Charakteristika d prvků, měď a zinek.

 15. Železo a jeho významné sloučeniny.

 16. Typy a mechanismy organických reakcí.

 17. Nasycené uhlovodíky.

 18. Nenasycené uhlovodíky, alkeny, alkadieny, alkyny.

 19. Aromatické uhlovodíky.

 20. Heterocyklické sloučeniny.

 21. Halogenderiváty a organokovové sloučeniny.

 22. Dusíkaté deriváty.

 23. Hydroxyderiváty a karbonylové sloučeniny.

 24. Karboxylové kyseliny, deriváty karboxylových kyselin.

 25. Syntetické polymery.

 26. Lipidy, metabolismus lipidů.

 27. Monosacharidy a disacharidy, fotosyntéza.

 28. Polysacharidy,katabolismus sacharidů.

 29. Bílkoviny, nukleové kyseliny,proteosyntéza.

 30. Významné biochemické děje.