Hospodaření SRPDŠ v roce 2013

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 10. 09. 2014 

                         Přehled příjmů a výdajů SRPDŠ za rok 2013

 

 

Příjmy:

Tržby z maturitních plesů     203.000,-

Dotace MĚÚ                                0

Čl. příspěvky                             39.100,-

Dary                                             7.000,-

CELKEM                                   249.100,-

 

Výdaje:

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřebybank.popl. apod/

                                                    6.600,-

Cestovné     studentů              2.000,-

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

                                                 236.700,-

Daně,poplatky městu a bank. poplatky

                                                    3.000,-

CELKEM                                  248.300,-