Projekt Wege in Europa- projekt Comenius

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Comenius, Vydáno dne: 15. 09. 2013

Program celoživotního učení partnerských škol Comenius



Wege in Europa

 

Program celoživotního učení Partnerských škol Comenius 

 

 

 

 


 Cílem projektu je posílit evropský profil školy, vychovat žáky v aktivní a sebevědomé euro-občany, vést je k pochopení potřeby jednotné Evropy kvůli zachování míru a stability v Evropě, ale zároveň je vést i k uvědomění si vlastní regionální a národní identity v rámci EU. 

 

 

 

 


Doba realizace: 1.8. 2013 - 31.7.2015

 

Název projektu: Wege in Europa - Evropské cesty

Název operačního programu: Program celoživotního učení

Název prioritní osy: Comenius

Název oblasti podpory: Projekty partnerství škol

 Doba realizace: 1.8. 2013 - 31.7. 2015

 

Partnerské školy:

 

Gymnasium Leopoldinum Passau, Německo

Lyceum Condorcet La Varenne, Francie

Collegium Arcivescovile"CELESTINO ENDRICI” Trento, Itálie