Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Comenius, Vydáno dne: 14. 04. 2014

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.