Hospodaření SRPDŠ v roce 2012

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 03. 12. 2013    Přehled příjmů a výdajů SRPDŠ za rok 2012  

Příjmy:

Tržby z maturitních plesů     191.700,-

Dotace MĚÚ                               9.000,-

Čl. příspěvky                             41.300,-

CELKEM                                   242.000,- 

Výdaje:

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřeby,apod/

                                                   10.274,-

Cestovné     studentů              2.000,-

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

                                                 224.130,-

Daně,poplatky městu a bank. poplatky

                                                    4.596,-

CELKEM                                  241.000,-