Vynikající úspěchy našich studentů ve výtvarné soutěži

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 18. 11. 2013Studenti našeho gymnázia sklízejí úspěchy nejen ve vědomostních soutěžích, ale také v soutěžích estetických.

Tři z našich studentů - Monika Čížková, Jana Melounková a Samuel Suchánek - jsou mezi oceněnými výtvarné soutěže pořádané již desátým rokem Městskou knihovnou v Českém Krumlově. Letos se do soutěže přihlásili žáci s 540 pracemi.  Kromě prvního místa není určováno pořadí. Monika Čížková je oceněná na 1. místě s ilustrací ke knize Nekonečný příběh, další dva naši ocenění studenti jsou mezi 7 nejlepšími.

Všem třem oceněným studentům blahopřejeme !