Volby do školské rady

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 11. 2013Doplňující volby jednoho člena do školské rady (viz informace z 20. října 2013)- připomínka:

Do 15. 11. do 14,00 hodin je možné navrhnout kandidáta pro volbu.

18. 11. budou jména kandidátů zveřejněna.

Volba proběhne 26. 11. v době informačních schůzek pro rodiče.