Wege in Europa, Wege in Český Krumlov

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Comenius, Vydáno dne: 01. 11. 2013

První multilaterální setkání v Českém Krumlově v rámci projektu Comenius úspěšně proběhlo!

Od 23. - 26. 10.  proběhlo v Českém Krumlově první multilaterální setkání českých, německých a francouzských studentů. Tématem našeho projektu jsou cesty. Cesty za vzděláním, cesty do nitra společnosti, cesty za ekonomikou.  Cílem projektu je najít, co naše země spojuje, čím jsme si byli blízcí v průběhu věků a čím jsme si blízcí i nyní. Zároveň si chceme uvědomit, v čem jsou partnerské země jiné a co je důvodem těchto rozdílů. Chceme, aby Německo, Francie a Itálie nezůstaly jen pouhým zeměpisným pojmem nebo místem, kam pojedeme na dovolenou. Chceme vědět, jak zde žijí lidé, jak bydlí, jak vaří, jaký je studentský život, které předměty se vyučují ve školách, jak lidé pracují a jak tráví volný čas.

Během našeho setkání jsme vodili naše hosty z Pasova a Paříže po různých cestách. Přestavili jsme jim naše město, jeho historii i současnost. V partnerských rodinách nahlédli pod pokličku běžného života v české rodině, viděli, jak české děti bydlí, co jedí, jak se baví, zjistili, kde pracují jejich rodiče, zúčastnili se vyučování a porovnali, v čem se naše školství liší a co je naopak stejné.  

První den setkání vedla naše cesta do Fotoateliéru Seidel, díky starým fotografiím bylo velmi zajímavé vidět, jak se změnil život v našem regionu za uplynulých sto let. Všichni jsme si zároveň vyzkoušeli, jak se před sto lety vyráběly fotografie, a zároveň jsme si uvědomili, jak závratným tempem se vyvíjí technika. Druhým bodem dne byla projížďka na voru po Vltavě. Z hladiny řeky jsme i my, Krumlovští, objevovali jinou tvář Českého Krumlova. Byla to cesta nejen za poznáním, ale zároveň i za dobrodružstvím, většina z nás si totiž až poprvé dnes sjela oba krumlovské jezy.

Naše další kroky vedly do nitra společnosti. Nejprve jsme ukázali našim hostům školu, kde se zúčastnili vybraných hodin, poté jsme je  zavedli do firmy Schwan Cosmetics. Odpolední cesta vedla proti proudu času. Všichni jsme vyrazili do doby posledních Rožmberků. V historických kostýmech jsme si prošli město, naučili se tančit renesanční tance, v Šatlavě jsme společně povečeřeli a na závěr jsme si užili noční procházku naším městem s panem Petrem Vokem a vyslechli si jeho zajímavé vyprávění o dobách minulých.    

Třetí den nás cesta zavedla do grafitového dolu. Bylo zajímavé obléct si ochranný oděv, sjet vláčkem hluboko pod zem a procházet se štolami, kde bylo možné  slyšet ještě poměrně nedávno zvuk pracovních nástrojů a hovor havířů. Poté se naše cesty rozdělily. Němci se vydali zpět k domovu, kroky Francouzů se stočily zpět do města, na hrad a zámek a na krumlovskou věž. Odpoledne proběhlo v rámci příprav na cestu za zábavou, francouzští partneři byli pozváni na taneční věneček, kde tančili a bavili se až do závěrečného společenského tance.

V sobotu se naše cesty definitivně rozešly. Ale ne na dlouho. Už na jaře nás čekají cesty dvě. V březnu do německého Pasova a v dubnu do italského Rovereta. Na obě dvě se velmi těšíme. I my chceme zjistit, jak žijí lidé v Německu a Itálii, jak se baví, kde pracují, co jedí, kde bydlí, jak vypadá jejich škola. Setkání budou o to zajímavější, že budou opět multilaterální, v Pasově se setkáme s Italy a Francouzi, v Itálii s Němci. Naše cesty se zde opět spojí. Vivat Comenius!