Kontaktní osoba pro výběr a doporučení odborného pracovníka

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: Výchovné poradenství, Vydáno dne: 04. 09. 2015

Kontaktní osobou, která doporučí v případě potřeby konzultace psychologa nebo dalšího odborného pracovníka (logoped, etoped, atd.), je výchovná poradkyně Mgr. Ilona Šulistová, tel. 606 956 750