PROVOZ ŠKOLNÍ POSILOVNY V ROCE 2012/2013

Autor: Syrový Petr <petr.syrovy(at)seznam.cz>, Téma: _Tělesná výchova, Vydáno dne: 05. 09. 2012Aby studenti mohli navštěvovat školní posilovnu, musí splnit následující podmínky!!!

1. Vyplnit přihlašovací kartu a podepsanou ji předat některému z vyučujících TV. (Kartu je možné si vyzvednout v kabinetu TV nebo stáhnout z www.gymck.cz v sekci download.)

2. Řídit se návštěvním řádem posilovny.