35. týden (23. – 27. dubna 2012)

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 04. 2012Pro maturanty a jejich vyučující – poslední týden před zahájením MZ.

 

Pondělí 23.04.

Přijímací zkoušky – I. kolo

přednáškový sál, J. Cipínová, J. Lajner

 

Divadelní představení „Labyrint světa a ráj srdce“

určeno pro vyšší stupeň gymnázia

sraz v 8.30 před divadlem, vstupné 50,- Kč předat p. Vl. Dvořákové

dozory určeny zvláštním rozpisem

návrat cca na 4. vyučovací hodinu

 

Úterý 24.04.

Přijímací zkoušky – 2. termín I. kola

přednáškový sál, J. Cipínová, R. Kneifl

 

Fotografování tříd – jako první se fotografují třídy prima, II. a sexta, ostatní třídy budou postupně vyzvány

 

Středa 25.04.

Uzavření klasifikace maturantů do 12.30

vyučující + třídní učitelé v databázi Bakaláři a v TV

výuka pokračuje podle rozvrhu do pátku

 

Čtvrtek 26.04.

14.00 - Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování maturantů, organizační záležitosti

porada všech pedagogických pracovníků

 

Pátek 27.04.

Poslední zvonění a vydání ročníkových vysvědčení maturantům

 

Exkurze do Prahy – výstava Svatovítského pokladu + opera La traviata

ročník I. + část II. a sexty

Š.Kodýmová, M.Tomešková

 

Uzávěrka pro předání podkladů z projektu OPVK do tiskárny

J.Dvořáková, J.Kučera, O.Voráček, M.Urbanová