27. týden (27.02. – 02.03.2012)

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 24. 02. 201229.02. – uzavření dodatečného přezkoušení žáků nehodnocených v I. pololetí

 

Komisionální zkoušky – do konce března 2012 (termín stanovený na pedag. radě)

 

Blíží se termín pro odevzdání seminárních prací maturantů – 19. březen 2012; v maturitních ročních zbývá 8 úplných týdnů do uzavření klasifikace (nutná podmínka pro připuštění k maturitní zkoušce v jarním termínu 2012).

 

Středa 29.02.

Soutěž u příležitosti 20. výročí zapsání města Český Krumlov na Seznam světového kulturního dědictví –  UNESCO

určeno pro zájemce z nižšího stupně gymnázia

Martin Jakab

přednáškový sál v  1.-2. hodině

Soutěž se koná pod záštitou místostarostky Ing. Jitky Zikmundové, MBA

 

Pátek 02.03.

Uzávěrka I. kola přihlášek do volitelných předmětů

zápisové archy odevzdejte zástupci ŘŠ nebo ředitelce školy

 

Okresní kolo chemické olympiády

učebna + laboratoře chemie celý den

V. Floriánová + reprezentanti školy