2. školní festival cizojazyčných filmů

Autor: Zeman Jiří <zeman(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 18. 10. 2011

V pondělí 24.10. promítneme studentům ze tříd 2., 3., 4., 4.S, 5.S, 6.S, 6.O, 7.O, 8.O v rámci filmového festivalu podpořeného OPVK pět cizojazyčných filmů. Na úterní ráno je navíc přichystán bonusový filmový dokument pro maturanty. Tématem anglické části festivalu jsou USA na přelomu 60. a 70. let dvacátého století. Podrobnosti a organizační záležitosti jsou ukryty uvnitř článku. Přejeme nezapomenutelné filmové zážitky!2. školní festival cizojazyčných filmů se týká tříd 2., 3., 4., 4.S, 5.S, 6.S, 6.O, 7.O, 8.O. Proběhne v pondělí 24.10. ve dvou blocích, každý student tedy zhlédne dva filmy dle vlastního výběru.

První blok - 7:55 - 10:45

Druhý blok - 11:15 - 14:00

Každý student z uvedených tříd si vybere dva filmy a zapíše se na prezenční listiny, které budou kolovat ve středu a ve čtvrtek ve třídách. Pro 4., 6.S a 8.O je navíc připraven bonusový film/dokument na úterý 8:00. V pátek se na nástěnce objeví rozpisy, podle kterých studenti najdou učebny, v nichž v pondělí zhlédnou vybrané filmy.

Před filmem a po jeho zhlédnutí budou studenti pracovat s pracovními listy v uvedených jazycích, výstupem je vždy krátký či delší slohový útvar (podle pokročilosti studenta) v cizím jazyce jako domácí či školní práce (určí vyučující).

Z následujících filmů si můžete vybírat:

Anglický jazyk (Jiří Zeman, Geert van Overloop, Mark Bathe)

Taking Off (r. Miloš Forman) http://www.csfd.cz/film/2985-taking-off/

Hair (r. Miloš Forman) http://www.csfd.cz/film/2974-vlasy/

The Fog of War (r. Errol Morris) - film pro maturanty na úterý http://www.csfd.cz/film/136218-mlha-valky/

Německý jazyk (Martina Putschoglová)

Die Welle (r. Dennis Gansell) http://www.csfd.cz/film/239674-nas-vudce/

Španělský jazyk (Jaroslava Kadlecová, Jaroslava Aulická)

Los Amantes del Círculo Polar (r. Julio Medem) http://www.csfd.cz/film/33855-milenci-ze-severniho-polu/

Francouzský jazyk (Pavlína Kroupová)

La belle et la bete (r. Jean Cocteau) http://www.csfd.cz/film/35103-kraska-a-zvire/

Texty o filmech, které vám mohou pomoci při výběru, najdete také ve škole na nástěnkách ve druhém a třetím patře

Přejeme Vám nezapomenutelné filmové zážitky!