16. týden (13.12. – 17.12.2010)

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 12. 2010Z rozhodnutí Hlavního výboru Sdružení rodičů a přátel dětí a školy se pro školní rok 2010/11 nemění výše členských příspěvků – činí nadále 100,- Kč/žáka. Žádáme pokladníky tříd, aby částku vybrali a odevzdali se seznamem v kanceláři školy.

SRPDŠ podporuje aktivity školy nad rámec jejích možností (např. dárky při výměnných pobytech, předávání maturitních vysvědčení aj.)

J.Cipínová

 

Lyžařský kurz – 9.A,9.B v Saalbachu (Rakousko)

Vedoucí kurzu: I.Berková, instruktoři: P.Syrový, Z.Troup

lékař MUDr. P.Hausdorf

žáci, kteří se neúčastní, se učí podle rozvrhu 9.A

vede se zvláštní třídní kniha