Informace k přijímacímu řízení

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: O škole, Vydáno dne: 16. 12. 2019

Informace k přijímacímu řízení, přihláška ke studiu, ...Gymnázium Český Krumlov bude pro následující školní rok (2020/2021) přijímat:Harmonogram přijímacího řízení

Přihláška ke studiu na SŠ – nový formulář


Termín doručení přihlášky do školy – nejpozději do 2. 3. 2020


Přihlášky lze odevzdat:


Připomenutí k vyplňování přihlášky:


Přijímací zkoušky

Jednotné zkušební schéma


Informace k přijímacím zkouškám – viz Kritéria přijímacího řízení- budou zveřejněna na dni otevřených dveří 17. 1. 2020, od 17. 1. 2020 na webových stránkách školy.


Termíny přijímacích zkoušek:


Všichni uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem


Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám – www.cermat.cz


Ukázky testů k přijímacím zkouškám – www.cermat.cz


Zápisový lístek – přijatí uchazeči


Nepřijatí uchazeči