39. týden (26. – 30. května 2008)

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 05. 20081. Ústní maturitní zkoušky IV. ročníku (do středy)

 

• Maturitní komise a časy zkoušek – viz rozpis maturit. Učební pomůcky pro potřeby zkoušky a seminární práce z příslušného předmětu – zodpovídá zkoušející

 

• Ostatní studenti školy zásadně neprocházejí chodbou III. patra z důvodu zachování klidu. Výuka probíhá podle „vysuplovaného“ rozvrhu – platí stále školní řád!

 

• Do maturitní místnosti mohou vstupovat další studenti školy jen podle pokynů místopředsedy maturitní komise, a to zásadně v době, kdy nemají výuku (tj. např. odpoledne, ve volné hodině dopoledne apod.). Tito studenti musí být důstojně a přiměřeně oblečeni (nepřípustné jsou např. krátké kalhoty). Přednost mají studenti II. a III. ročníku a paralelní třídy vyššího stupně gymnázia.

 

2. Testování VEKTOR – III., septima, 12.B (26.-28.05.)

viz zvláštní rozpis

 

Úterý 27.05.

18.00 -  Koncert nejen pro zamilované

gymnaziální sbor Vaganti

Jezuitský sál hotelu Růže, Š.Kodýmová

 

Čtvrtek 29.05.

Přijímací zkouška v náhradním termínu

J. Cipínová

 

Čtvrtek 29.05. - pátek 30.05.

Besuch der Kunstklasse vom Gymnasium Untergriesbach

PK němčiny, I. Brčáková

 

Pátek 30.5.

Odjezd II. a 11. A do Francie – M. Tomešková

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Maškarním sále -začátek v 18 hodin, pro 13.B v 19 hodin