Přijímací zkouška nanečisto 12.4.2008

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 01. 2008

Gymnázium v Českém Krumlově nabízí zájemcům o studium na naší škole možnost vykonání zkoušky nanečisto, a to v sobotu 12. dubna 2008 od 8 hodin.Gymnázium v Českém Krumlově nabízí zájemcům o studium na naší škole možnost vykonání zkoušky nanečisto, a to v sobotu 12. dubna 2008 od 8 hodin.

 

Zkouška nanečisto je zdarma, avšak z důvodu objednání potřebného počtu testů žádáme uchazeče nebo jejich zákonné zástupce, aby se přihlásili předem do konce února 2008. Svoji přihlášku zašlete e-mailem (info@gymck.cz), poštou nebo sdělte telefonicky (380 711 349).

 

K přihlášení postačí sdělit jméno uchazeče a třída, ze které se hlásí (5., 7. nebo 9.). Pozvánky nebudeme zasílat, uchazeč se dostaví 12.4.2008 před osmou hodinou do budovy školy. Výsledky budou vyvěšeny pod přiděleným číslem na webové stránce školy v sobotu odpoledne.