8. týden (22. – 26. října 2007)

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 10. 2007Exkurze tercie – CHKO Třeboňsko

K. Bohoněk, O. Voráček

 

Úterý 23.10.

7. hodina - Informace výchovného poradce pro maturanty (přihlášky ke studiu VŠ)

přednáškový sál

určeno pro třídy: oktáva, 13.B, IV.

M. Wohlgemuth, VP

 

Exkurze 12.B a II. do Freistadtu (k projektu Výuka Šumavou)

V. Dolanský, M. Urbanová

 

Revize drobného nářadí – žádám všechny zaměstnance, aby shromáždili během dopoledne ve sborovně vše, co „má zástrčku“ (varné konvice, rádia apod.). Na předměty si nalepte štítek s označením místnosti nebo jména správce, aby nedošlo k záměně. Revize se uskuteční v úterý odpoledne, ve středu si předměty můžete opět odnést.

všichni zaměstnanci

 

Podzimní prázdniny – čtvrtek 25.10., pátek 26.10.

Poučení o bezpečnosti pro studenty: také o prázdninách je při všech aktivitách nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví!