Projekty, granty, dotace:

V současné době probíhá v naší škole realizace těchto projektů:
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II - Podpora polytechnického vzdělávaní


2021-ikapII.pdfSnížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112


2019a-Snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-Gymnázia-Cesky-Krumlov.pdf

2019a-Snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-Gymnázia-Cesky-Krumlov.pdfRozvojový program MŠMT„Podpora vzdělávání cizinců ve školách


D_Priloha_vyhlaseni_c_3_zaverecna_zprava_skoly_za_2017.pdf

D_Priloha_vyhlaseni_c_3_zaverecna_zprava_skoly_za_2017-2.pdfImplementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I


Klíčová aktivita:

Podpora polytechnického vzdělávaní


Doba realizace projektu:

1.1.2018 - 31.12.2020


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367


Příjemce: Jihočeský kraj


Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112


Popis:

Gymnázium, Český Krumlov, CHvalšinská 112 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.


Prohlášení k projektu:

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.


Webový odkaz na internetové stránky projektu:

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/


https://www.gymck.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=36


Další informace:

https://www.gymck.cz/view.php?cisloclanku=2018030001

Logo

Modernizace výuky IVT

Podpora výuky cizích jazyků on-line programy

EU – Gymnázium, Český Krumlov

Modernizace specializovaných učeben pro výuku přírodovědných předmětů

Modernizace_specializovanych_uceben.pdf


Wege in Europa - Evropské cesty

Program celoživotního učení Partnerských škol Comenius

Doba realizace projektu: 1.8.2013 - 31.7.2015

Cílem projektu je posílit evropský profil školy, vychovat žáky v aktivní a sebevědomé euro-občany, vést je k pochopení potřeby jednotné Evropy kvůli zachování míru a stability v Evropě, ale zároveň je vést i k uvědomění si vlastní regionální a národní identity v rámci EU.
Vstoupit do projektu:

Comenius


Deník projektu a zveřejněné aktivity k nahlédnutí zde:

http://twinspace.etwinning.net/3814/home
eTwinning.jpg, 5,3kB   Logo

Implementace ICT do výuky

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Doba realizace projektu: 01. 09. 2012 – 01. 07. 2014

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku.

Pedagogové Gymnázia Český Krumlov zpracovali v rámci šablony III/2 DUMy pro následující tematické oblasti:Logo

Přeshraniční spolupráce gymnázií Český Krumlov a Straubing

Projekt je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fondSpolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvojInvestice do vaší budoucnostiLogo - vlajka EULogo Cíl 3 Česká republika - BavorskoLogo Euroregionu Šumava

Inovace výuky přírodovědných předmětů

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Doba realizace projektu: 01. 09. 2013 – 31. 12. 2014

Záměrem projektu je zkvalitnit a zefektivnit výuku přírodovědných předmětů na naší škole. V rámci projektu se začínají vyučovat tři nové volitelné semináře – Fyzikálně-chemický seminář, Netradiční matematika, Volitelná matematika.


Vstoupit do projektu:

Inovace výuky přírodovědných předmětů
Logo

S jazyky bez hranic

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba realizace projektu: 15. 01. 2010 – 30. 06. 2012
Cílem projektu byla modernizace výuky cizích jazyků s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, využití ICT ve výuce a mezipředmětové vztahy. V průběhu projektu byla postupně dovybavena multifunkční učebna, do výuky cizích jazyků byly zavedeny aktivizující metody včetně e-learningu a byly propojeny s všeobecně vzdělávacími předměty (zejména prostřednictvím aktivit „(Ne)Zapomenutelné příběhy a „Cizojazyčný filmový minifestival“). Ve škole byly zavedeny přípravné kurzy na certifikované zkoušky ze čtyř světových jazyků. Celý projekt je provázán s novým školním vzdělávacím programem.Logo

Modernizace vybavení školy vedoucí k vyšší efektivitě a modernizaci výuky

V rámci projektu je modernizováno celkem 8 laboratoří a odborných učebenSpolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvojSnížení energetické náročnosti Gymnázia Český Krumlov

Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří a zateplení střechy budovyOPŽP


Starý email
Office 365
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Redakční systém
Login:
Heslo:

Generováno systémem phpRS